FietsWeb© = fietsen in Europa 

 Ga eens over de grens Fietsen!

U hebt met veel plezier fietsroutes in Nederland gefietst. U kent waarschijnlijk al de bewegwijzerde  Landelijke Fietsroutes [LF] door Nederland. Maar wellicht wilt u ook wel eens buiten ons land gaan fietsen, Europa in.
Daarbij kan het Fietsweb u op weg helpen. Fietsweb

Het Fietsweb is een spinnenweb van beschreven fietsroutes door Europa - van (meestal) Nederlandse auteurs: 

Spaken lopen vanuit Nederland Europa in;

Ringen liggen als cirkels om Nederland met elke volgende ring op grotere afstand;

Knooppunten geven de gelegenheid om rondjes te maken.


De schets hiernaast geeft het idee in grote lijnen weer =>
De vorm is gelijk een echt spinnenweb.

In de (te vergroten) kaart ziet u
alle routes waaruit het FietsWeb
op dit moment bestaat.


Europafietsers -routes <-> FietsWeb©


Het FietsWeb is op ons initiatief ontstaan als een samenwerking tussen de Nederlandse fietsroutemakers. Daarna zijn -vooral voor sommige 'Ringtrajecten"- ook buitenlandse routes geÔntegreerd.

Door de Europese Fietsersbond e.a. wordt gewerkt aan een Europees netwerk. De uitvoering is afhankelijk van lokale initiatieven en startsubsidies van de EU.  Gereed zijn -en opgenomen in ons FietsWeb:
* Rondje om de Noordzee [NorthSeaCycleRoute]
* Atlantische_Kust - Zwarte Zee [EuroVťlo6]
* Calais - St.Petersburg [R1]


Fietsroute-informatie

De routes zijn duidelijk beschreven in afzonderlijke gidsen en voeren door aantrekkelijke en afwisselende landschappen.
Routes zijn uitvoerig getest op vakantiefietsen: zijn ze autoluw, niet te steil, hoe is het wegdek?
In de gidsen vindt u verder toeristische bijzonderheden en informatie over voorzieningen onderweg.

Wie wat minder ervaring heeft, of minder tijd, kan een deel van een route fietsen: alle routes kunnen op diverse plaatsen met de fietsbus, trein of het vliegtuig worden kortgesloten.


Ontwikkeling van het Fietsweb
Nog niet alle deeltrajecten van het Fietsweb zijn ingevuld, er wordt nog aan gewerkt!
  • Ring 1 op circa 250 km van Nederland is klaar.
  • Ring 2 op circa 750 km van Nederland is klaar.
  • Ring 3 op ruim 1.000 km van Nederland is klaar. Er moeten in Oostenrijk en TsjechiŽ nog trajecten worden nagefietst en we willen de mogelijkheid van een route van Praag naar de bron van de Neisse onderzoeken.
  • Ring 4 op circa 1500 km van Nederland is klaar.  Wel is behoefte aan  extra zorgvuldige controles.
Uitbreiding van het Fietsweb naar het United Kingdom is opgestart. We hebben al de Columba route -die wordt uitgebreid tot "Schotse Ringen" - en de Ring Midden Engeland.

Afhankelijk van de aard en omvang van de trajecten zullen nieuwe beschrijvingen verschijnen in de vorm van website artikelen, informatiebrochures, gidsjes of complete routeboekjes.
Fynweb
De fynweb-routes zijn routes die met kop en staart aansluiten op de hoofdroutes van het Fietsweb en als zodanig een verdere verfijning van de webstructuur vormen. Via fynweb-routes kan een vakantietocht meer verfijnd worden op mogelijkheden, vervoer, touristiek, etc.
Deze routes zijn bijna altijd door derden gemaakt. Wij zullen ze vermelden als we van meerdere proeffietsers rapporten hebben ontvangen en zo tot een (kwaliteits)oordeel kunnen komen. Zie ontwikkeling & suggesties !

© Stichting Europafietsers
Postbus 13002, 3507 LA Utrecht         E-mail
: info@fisroutes.nl