Fynweb - ontwikkeling - uw wensen...


De bedoeling van het Fynweb© is om het bestaande Fietsweb fijnmaziger te maken. Zo kunnen er kleinere of meer op de individuele behoefte toegespitste fietsrondjes in Europa worden gemaakt .
[niet iedereen heeft de tijd, het geld of de avonturendrang om de ijzerengordijnroute te rijden...]

We hebben dit jaar van u informatie gekregen over op te nemen routes voor dat fynweb. Daaruit bleek dat er ook behoefte is aan het opnemen van plaatselijke routes die een kortere fietsvakantie waard zijn en die niet of moeilijk te vinden zijn. Dat maakt het geheel nog fijnmaziger - en gecompliceerder- maar wellicht ook aantrekkelijker.

We willen u hierbij vragen om:
  • door u gereden routes die u door ons opgenomen wilt zien
  • suggesties voor verbindingsroutes in het huidige fietsweb (de oorspronkelijke doelstelling)
  • plaatselijke routes die zich voor een tocht Š la Europafietsers lenen, maar onbekend zijn
via het onderstaande formulier aan ons door te geven.

Op deze wijze kunnen we dan binnenkort onderbouwd besluiten hoe we het fynweb metterdaad willen vormgeven.

Met dank voor de moeite.... waarmee u uiteindelijk ook uzelf dient !

[met sommige computer-browser-combinaties kan je hieronder geen keuzes maken: gebruik dan deze versie]
Contact
Stichting Europafietsers
Postbus 13002
3507 LA Utrecht

info@fisroutes.nl
Wij bellen U graag terug: vermeld uw telefoonnummer !

 Contact Webmaster
Wij bellen U graag terug: vermeld uw telefoonnummer !

Routemeldingen
We hebben een speciale pagina voor meldingen over reeds bestaande routes; dat is dus wat anders dan de meldingen voor Fynweb hiernaast.

  • Eerst een paar invulmogelijkheden voor reeds gereden routes, daarna ruimte voor andere suggesties
  • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 0/200
  •  
  • [als u meer wilt opgeven vragen we u beleefd meerdere formulieren in te vullen: dat maakt het ons (veel) makkelijker]

  • Should be Empty:


© Stichting Europafietsers
Postbus 13002, 3507 LA Utrecht         E-mail
: info@fisroutes.nl